Ugradnja i projektovanje sistema ventilacije

Pažljiva ugradnja ventilacionih kanala i opreme koja se ogleda u odgovarajućem izboru nosećih elemenata i pravilnom rasporedu oslonaca, obezbediće projektovane tehničke karakteristike sistema, odnosno najmanje padove pritiska, a samim tim i niske pogonske troškove. Zajedno sa ugradnjom ventilacionih kanala, vršimo i ugradnju ventilacione tehnike i opreme za distribuciju vazduha, kao i puštanje sistema u pogon.

Kvalitet vazduha u prostoriji u kojoj boravimo, značajno utiče na potpunu udobnost boravka u datoj prostoriji. Korišćenjem ventilacionih sistema, moguće je obezbediti vrhunski kvalitet uz značajne uštede u potrošnji energije za grejanje.

Udeo kiseonika, temperatura i kvalitet vazduha su od presudnog značaja da se ugodno osećamo u prostoriji gde boravimo. Dugoročno gledano, na taj način se ujedno štiti i postojeća gradnja.

Prednosti sitema za ventilaciju

Ušteda energije i troškova kroz rekuperaciju toplote
Svež vazduh bez većih toplotnih gubitaka
Polen i prašina se filtriraju
Smanjuje se buka jer se prozori zatvaraju

Rekuperator štedi energiju

Boxter ventilacioni sistemi unose svež spoljašnji vazduh, a izbacuju ustajali vazduh iz prostorije. Toplota sadržana u izduvnom vazduhu se prenosi na ulazni, svež vazduh preko izmenjivača toplote. Stepen dobijene povratne toplote iznosi i do 95 %. Toplotni zahtevi zgrade mogu biti smanjeni do 20 % - štedi energiju i troškove.

Boxter ventilacioni sistemi se takođe mogu savršeno kombinovati sa Boxter grejnim tehnologijama – štedeći još više energije.

U rekuperatoru postoje Filterske sekcije. Pre nego što se svež vazduh dovede u prostor u kojem boravimo, on se najpre filtrira. Sistem filtracije usisanog vazduha sprečava ulaz prašine, polena i drugih alergena, što je vrlo bitno za ljude koji imaju problema sa alergijom. Kontrolom postotka vlage u vazduhu sprečavamo nastanak buđi i grinja.

UREDJAJI I OPREMA KOJU UGRAĐUJEMO U HVAC SISTEME

boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter