Proizvodnja

Proizvodni program preduzeća Boxter d.o.o. obuhvata izradu kanala za ventilaciju i svih vrsta fazonskih komada, račvi, redukcija, etaža, kolena, stucni, raznih kutija za distributivne elemente itd. Materijal od kojeg se proizvode kanali i prateći elementi je visokokvalitetan pocinkovani lim. Debljina lima, vrsta ojačanja i rastojanje poprečnih spojeva, zavisi od projektovane klase pritiska koja diktira čvrstinu kanala.

U okviru proizvodnje, nalazi se odeljenje za doradu odnosno finalizaciju proizvoda, pre svega oblaganje kanala i elemenata svim vrstama izolacija, farbanje itd.

Ventilacioni kanali se koriste u grejanju, hlađenju ili klimatizaciji prostorija. Pomoću njih se vazduh ubacuje ili izvlači iz prostorije koja se greje, hladi ili klimatizuje. Ventilacioni kanali kao deo sistema grejanja, hlađenja ili klimatizacije svojom funkcijom obezbeđuju zadovoljavajući kvalitet i temperaturu vazduha u zonama ili prostorijama u koje se ugrađuju.

sistemi klimatizacije
ventilacioni sistemi
ventilacioni sistemi

UREDJAJI I OPREMA KOJU UGRAĐUJEMO U HVAC SISTEME

boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter