Ugradnja i projektovanje protivpožarnih sistema

Izvođenje radova mašinskog dela protivpožarnih sistema, podrazumeva ugradnju kanala za ventilaciju i odimljavanje i izradu i ugradnju sprinklerske mreže sa pratećom opremom. Protivpožarni kanali za ventilaciju (potisni) u slučaju požara obezbeđuju stalni dotok vazduha spolja, kojim se nadoknađuje manjak vazduha nastao zbog njegovog isticanja zajedno sa dimom, dok kanali za odimljavanje (izduvni) obezbeđuju odvod izduvnih gasova iz prostorija zahvaćenih požarom, nedozvoljavajući širenje vatre i dima na susedne prostorije.

Sa ugradnjom kanala vršimo i njihovu izolaciju protivpozarnim materijalima predvidjenim projektom, kao i ugradnju kompletne ventilatorske tehnike neophodne za funkcionisanje sistema. Osnovni princip na kome se baziraju sistemi dimne i toplotne ventilacije je odstarnjivanje toplote i dima iz objekta koji se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom zaštitu ljudskih života i vlasništva. U početnim fazama požara toplota, dim i vreli gasovi se dižu do plafona, a zatim se šire i obrazuju gust sloj koji se spušta ka dole.

UREDJAJI I OPREMA KOJU UGRAĐUJEMO U HVAC SISTEME

boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter boxter