Ugradnja protivpožarnih sistema

protivpozarni sitemi

Izvođenje radova mašinskog dela protivpožarnih sistema, podrazumeva ugradnju kanala za ventilaciju i odimljavanje i izradu i ugradnju sprinklerske mreže sa pratećom opremom. Protivpožarni kanali za ventilaciju (potisni) u slučaju požara obezbeđuju stalni dotok vazduha spolja, kojim se nadoknađuje manjak vazduha nastao zbog njegovog isticanja zajedno sa dimom, dok kanali za odimljavanje (izduvni) obezbeđuju odvod izduvnih gasova iz prostorija zahvaćenih požarom, nedozvoljavajući širenje vatre i dima na susedne prostorije.

Sa ugradnjom kanala vršimo i njihovu izolaciju protivpozarnim materijalima predvidjenim projektom, kao i ugradnju kompletne ventilatorske tehnike neophodne za funkcionisanje sistema.

  • boxter facebook
  • boxter twitter
  • boxter google plus
  • boxter pinterest
KONTAKT
Naziv: Boxter d.o.o.
Sedište: Avalska I deo 11, Rušanj
Kancelarija: Autoput 20, BelmaxCenter
Telefon: +381 11 205 41 95
E-mail: boxterdoo@gmail.com
Matični broj: 17377019
PIB: 100974470
PDF fajlovi:
PIB:
APR:
PDV: